Vážení pacienti,
vzhľadom na zvýšený výskyt respiračných ochorení a osôb COVID 19 pozitívnych preferujeme telefonickú a emailovú komunikáciu
pri ochorení dieťaťa.

Pred Vami plánovanou návštevou našej ambulancie sa telefonicky ohláste.

Pokračujeme vo vykonávaní preventívnych prehliadok a očkovaní.
Každé dieťa pozývame telefonicky na presný čas,dieťa musí byť zdravé,nebolo v kontakte s osobou COVID 19 pozitívnou.
Do ambulancie prichádzajú rodičia s dieťaťom,majú ochrannú rúšku.


Informácia o dovolenke
---------------------------------
Počas vianočných sviatkov máme dovolenku v nasledujúcich dňoch:

28.12.,29.12.2020 -dovolenka
30. a 31.12. ambulujeme.

Ordinačné hodiny pred Vianocami: 21.12.2020 8-12 hod.
22.12.2020 8-14 hod.
23.12.2020 8-11,30 hod.

V novom roku robím od 11.1.2021,sestrička bude na ambulancii od 4.1.2021.
Akútne stavy vybaví MUDr.Hunáková /vedľajšia ambulancia/.

Prajeme všetkým Veselé prežitie Vianočných sviatkov a veľa zdravia v Novom roku 2021.Oravcová Zuzana